Kerk in crisistijd (videoblog 02)

ONDERWERPEN:

Bijbels crisismodel voor leiders.

De volgende punten worden o.a. behandeld:

- Hoe zit het moet jouw rol als leider in crisistijd? - Bijbels crisismodel voor leidinggevenden. - Jozef generatie

Voor wie? voorgangers, oudsten, bedieningen en leiderschapsteams. Doelgroep: evangelische- en pinkstergemeenten.