Gepassioneerd leiderschap

Je hebt vast al heel wat activiteiten in jouw agenda staan. Maar ga je wijs met jouw energie om? Je bent door de drukte je passie kwijtgeraakt. Ergens in het verleden ben je  op de automatisch piloot gegaan. Je leeft van activiteit naar activiteit en diep van binnen geeft dat een onverzadigd gevoel want je weet dat dit niet Gods bedoeling is. Je bent God gaat zien als een werkgever in plaats van een herder die voor zijn schapen zorgt.

Mijn vraag aan jou is: Hoe is het met jouw passie?

Waarom passie belangrijk is voor een leider.

Als je jouw verantwoordelijkheden met passie doet dan laat je zien dat je gelooft in wat je doet. Dat het belangrijk voor je is dat je gefocust bent en dat het je veel vreugde geeft. Dat je nieuwe inzicht hebt gevonden over datgene wat je doet en overtuigd bent dat het werkt. En dat werkt aanstekelijk en zet de mensen om je heen in beweging.

Zes eigenschappen van gepassioneerd leiderschap.

Ik heb deze eigenschappen niet uit een boek gehaald, maar dit is wat ik geleerd heb uit de praktijk en van andere gepassioneerde leiders. Deze zes eigenschappen helpen je om te kunnen reflecteren.

Voor het gemak heb ik het in een acroniem geplaatst:
P= persoonlijkheid
A= aantrekkingskracht
S= specialisme
S= strategie
I= inventief
E= enthousiast

persoonlijkheid

Mensen met passie bezitten een unieke persoonlijkheid. Ze zijn authentiek. Onbeschaamd en vrijmoedig spreken zij over de dingen waarover zij gepassioneerd zijn.

Hun unieke karakter vormt de basis van hun persoonlijkheid en het laat zien hoe ze omgaan met diverse uitdagingen, tijddieven en obstakels. Zij hebben een gezonde dosis zelfvertrouwen omdat ze ontdekt hebben wie ze zijn in Christus. Zij bezwijken niet onder de groepsdruk, maar weten dat zij een JP zijn (JP= juiste persoon, juiste plek).

Gepassioneerde leiders behoren tot die unieke groep mensen in het koninkrijk van God die doorgaan waar anderen stoppen en dicht bij hun zelf staan. Ze zijn en blijven herkenbaar door alle seizoenen heen vanwege hun persoonlijkheid.
Lees ook: Kies ervoor om een sterk karakter te ontwikkelen.

aantrekkingskracht

Passie werkt aanstekelijk, het trekt mensen aan en maakt mensen nieuwsgierig. Mensen zoeken ernaar om geïnspireerd te worden om een doel te hebben dat het waard is om voor te gaan en daarom zijn ze op zoek naar gepassioneerde leiders. Gepassioneerde leiders in kerken zijn schaars en daarom vallen zij op. Ze hebben aantrekkingskracht op mensen omdat zij zich afvragen wat God hen gegeven heeft dat ze zo gepassioneerd zijn.

Ik vind het  f a n t a s t i s c h  om gepassioneerde leiders te ontmoeten, zij hebben mijn interesse en zijn in staat mij te inspireren en dagen mij uit nieuwe dingen te leren, mijn eigen horizon te verbreden en helemaal voor God te gaan.

specialisme

Definitie ‘specialisme‘: onderwerp waar iemand zeer deskundig in is.

Leiders met passie zien hun bediening als hun geestelijk vakgebied. Ze willen graag het maximale halen uit wat God hen gegeven heeft. Ze zijn geïnteresseerd in wat ze doen en alles wat daarmee te maken heeft. En daarom zijn ze bereid om zich te verdiepen in hun werkveld. Boeken lezen, andere leiders ontmoeten of een cursus volgen om zich beter te bekwamen zodat zij de taken in de kerk nog beter kunnen uitvoeren.

Gepassioneerde leiders zijn leergierig en altijd bezig zichzelf te verbeteren en snappen dat je alleen je doel kunt bereiken als je bereidt bent om offers te brengen en zelf te veranderen. Zij beschikken niet altijd over de juiste diploma’s maar dit wordt ruimschoots vergoed doordat zij zich geroepen voelen door God. En hun leergierigheid maakt dat zij snappen wat zij doen en welke stappen ze moeten maken om verder te komen. In de praktijk zijn gepassioneerde leiders daarom meer gefocust dan andere leiders.

strategie

Gepassioneerde leiders beschikken in het algemeen over een strategie.
Ze hebben goed nagedacht hoe zij hun doelen willen bereiken en zijn bereid offers te brengen. Ze zijn creatief en op zoek naar ideeën als zij hun strategieën moeten aanpassen. Vinden zij het moeilijk om zelf een strategie te bedenken dan gaan ze op zoek naar mensen die hen daarin kunnen helpen, zij zoeken dan hulp bij mensen die hun passie en interesses delen. Ze zien hun verleden als een bron van informatie vol wijsheden, ze willen leren van de fouten die ze in het verleden hebben gemaakt.

Gepassioneerde leiders weten dat de door God gegeven tijd kostbaar is en juist een strategie helpt hen om niet in de valkuilen van tijddieven te stappen. Om een strategie te bepalen moet je weten waar je staat en waar je naar toe wilt op de lange termijn en welke obstakels er onderweg zijn, gepassioneerde leiders hebben deze dingen in kaart gebracht.

inventief

Leiders met passie zijn inventief, kijken anders naar problemen dan anderen dat doen. Zij denken altijd vooruit en zien problemen als kansen, uitdagingen. Daarom geeft het hen juist energie. Ze zijn vindingrijk en creatief en vinden desnoods alternatieve routes om hun bestemming (doel) te bereiken. Hun sterke geloof in God maakt dat zij over de bergen heen kunnen kijken.

Omdat ze inventief zijn, zijn gepassioneerde leiders in staat om tegenslagen te incasseren. Dat is een waardevolle eigenschap van gepassioneerd leiderschap. Niet bij de pakken neerzitten maar doorgaan. Want zij zijn zich bewust van de gaven die God hen heeft gegeven.

enthousiast

Gepassioneerde leiders zijn enthousiast in wat ze doen. Omdat zij levensvreugde ontvangen in wat ze doen. De Bijbel leert dat “de vreugde van de Heeren dat is uw kracht”1, een betere definitie kun je niet geven aan het woord “enthousiasme”. Gepassioneerde leiders hebben dit bijbelse principe ontdekt, dat kracht en enthousiasme nauw aan elkaar verbonden zijn en allebei van God komen. En daarom geven de dingen die ze doen hen juist energie.

Energie is ook het vermogen om onder andere licht,  warmte en beweging te creëren en dat is een mooie illustratie voor gepassioneerde leiders. Gepassioneerde leiders zijn enthousiast en energiek en daarom zijn zij in staat anderen in beweging te brengen.

 

vonk spark

Ben je jouw passie kwijt geraakt gedurende de jaren van keihard werken in de bediening?

Bedenk: Passie kan alleen aangestoken worden door God.

Is het moeilijk? Welnee als je ooit passie had maar je bent het nu even kwijtgeraakt, luister: één vonk is genoeg.
Het geestelijke mechanisme om in beweging te komen is reeds aanwezig, slechts een vonk is nodig om het in werking te zetten. Ga in gebed en vraag de Heilige Geest wanneer je voor het laatst passie heb ervaren als leider. Vraag Hem wat de reden is geweest dat je het kwijt bent geraakt.

In mijn auto zit een ontstekingsmechanisme, een bougie, dat zorgt voor een elektrische vonk zodat de motor begint te draaien. Soms is die stuk dan moet het vervangen worden. Jouw tank kan vol zijn met benzine maar als de bougie stuk is zal de motor niet draaien.

Dat geldt ook voor ons geestelijke leven. We hebben de Heilige Geest, Hij is onze krachtbron. Jouw roeping is het geestelijke mechanisme, maar het kan misschien zijn dat jouw geestelijke ‘bougie’ stuk is. En als dat vervangen is, geloof me, dan zal het weer werken.

Passie komt van binnenuit dus daar moet je beginnen, ga dus je hart onderzoeken. De Bijbel noemt dat concreet opzoek gaan naar ‘de eerste liefde’.

Eén ding is duidelijk, als je je passie bent kwijtgeraakt dan betekent dat dat jij of lauw of koud bent geworden in de bediening.

Dus bekering is de volgende stap, en wel op de volgende gebieden:

  • jouw denken
  • jouw hart
  • en de koers die jij op dit moment bent gaan varen in je leven

Openbaring 2:2a, 4-5 (HSV)
2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, …
4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken.

 

eerste liefde werken

Eerste liefde.

Misschien vraag jij je af: hoe kan ik terugkeren naar de eerste liefde nadat ik zoveel dingen heb meegemaakt in de bediening?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Jezus zei tegen volwassen mensen dat ze in hun geloof als een kind moesten zijn wilden ze een geestelijk doorbraak ervaren2.
Dat geldt ook voor leiders om de keuze te maken weer onbevangen in hun relatie met God te staan. Net zoals je dat vroeger deed aan het begin van jouw roeping. Met een kinderlijk geloof, een open blik, vol verwachting en in verwondering omdat jouw geestelijke ogen opnieuw de grootheid en almacht van God ontdekt en aanschouwt hebben. Ga terug naar God, ga je afzonderen en kom in Zijn tegenwoordigheid, verneder jezelf voor Zijn troon.

Maar voordat je in zijn tegenwoordigheid komt moet je eerst langs de kapstok gaan en daar alles ophangen: je dromen, prioriteiten, zorgen, verdriet en teleurstellingen. Echt alles: jouw identiteit, opgeplakte labels, posities, bereikte doelen, negatieve ervaringen, echt alles moet je aan de geestelijk kapstok hangen.
Kom slechts voor één ding in de tegenwoordigheid van God zoals onderstaande psalm dat zo mooi beschrijft.

Psalmen 27:4 (HSV)
4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Eerste werken.

Keer terug naar jouw eerste liefde door terug gaan naar de eerste werken in jouw roeping als leider. Daar ligt de sleutel voor jou.

Terug gaan naar de eerste werken in de bediening helpt jou om je prioriteiten te ordenen. Om een andere levensstijl te ontwikkelen zodat je de belangrijkste dingen doet waartoe God jou heeft geroepen. Wees transparant naar jouw omgeving want mensen hebben allang door dat jij jouw passie bent kwijtgeraakt. Wees je daarvan bewust, laat je leiden door God om in een seizoen te komen waar je terug mag gaan naar de eerste liefde. De eerste werken komen dan ook weer vanzelf omdat het door God gegeven wordt.

Filipenzen 4:6-9 (HSV)
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Kolossenzen 3:23-24 (HSV)
23 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
24 in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.

William


Voetnoten

  1. Nehemia 8:11 (HSV) de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht ↩︎
  2. Matteus 18:1-5 ↩︎