Vasten, honger naar God

Bidden en vasten is geestelijk de weg vrij maken voor God zodat Hij krachtig kan werken in je leven. Waardoor jouw geestlijk leven naar een hoger niveau wordt getild.

Vasten is ook tijd nemen voor gebed. Als je gaat vasten zonder tijd te nemen voor gebed is het enige wat het oplevert dat je je tijdens de vastenperiode hongerig voelt en je bereikt er verder niks mee. Vasten is niet nodig om een kind van God te worden, maar voor een volgeling van Jezus is het van harte aan te bevelen. Jezus vindt vasten zo belangrijk dat Hij het zijn discipelen leerde als een sleutel voor geestelijke doorbraak.

Vasten helpt jou om te groeien in je relatie met Christus. Het kan je helpen om zonde te overwinnen, te breken met verkeerde gewoonten en het geeft je inzicht om te kunnen onderscheiden wat de blokkades zijn die schadelijk zijn voor jouw geestelijke groei.

Bidden en vasten is tijd nemen om je los te maken van de dagelijkse patronen en gewoonten in deze wereld en dat je dichter tot God komt.

Er zijn zoveel voordelen en redenen om te vasten en je kan het op verschillende manieren doen. Ga uitzoeken wat het beste bij jou past. Belangrijk is dat je allereerst gaat benoemen waarom jij gaat vasten en hoe lang je van plan bent dat te doen.

Doe het niet voor iemand anders om zo te proberen geestelijk over te komen. Vasten doe je in het verborgene. Zorg ervoor dat jouw motieven zuiver zijn en doe het om God groter te maken in je leven, doe het tot Zijn eer. Verootmoedig jezelf voor God en wijd je vandaag nog toe.

Mattheüs 6:16-18 (BasisBijbel)
16 ‭‭En als jullie een dag niets eten ‭om je op God te richten‭, laat dat dan niet aan de mensen merken. De schijnheilige mensen laten dat wél aan iedereen zien. Ze zetten een heel somber gezicht op, kammen hun haar niet en wassen hun gezicht niet, zodat iedereen het weet. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.‭
17 ‭‭Maar jullie zeg Ik: als jullie niets eten ‭om je op God te richten‭, kam dan gewoon je haar en was gewoon je gezicht.‭
18 ‭‭Dan weten de mensen het niet, maar alleen jullie Vader weet het, want Hij ziet de verborgen dingen. En Hij zal jullie er openlijk voor belonen.”‭

Joël 2:12-15 (BasisBijbel)
12 ‭‭Maar ook nu nog zegt de Heer: “Kom terug bij Mij! Dien Mij met je hele hart. Laat zien dat jullie werkelijk spijt hebben van alles waarin jullie Mij ongehoorzaam zijn geweest.”‭
13 ‭‭Scheur maar niet je kleren als teken van verdriet. Scheur liever je hart! Kom terug bij jullie Heer God. Dan zal Hij medelijden met jullie hebben. Want Hij is geduldig, liefdevol en goed. Kom terug! Dan zal Hij zijn plannen misschien wel willen veranderen. Dan zal Hij jullie misschien niet straffen met de rampen waarover Hij heeft gesproken.‭
14 ‭‭Wie weet zal Hij in plaats daarvan zelfs wel goed voor jullie willen zijn, zodat er genoeg eten en wijn zal zijn om Hem weer meel–offers en wijn–offers te brengen.‭
15 ‭‭Blaas op de ramshoorn in Jeruzalem. Roep de mensen op om niet meer te eten, als teken dat ze spijt hebben.‭

William