Elke dag bidden. Hierbij een aantal praktische tips om je te helpen.

1. ‘Maak een ‘wilsbesluit’

Maak een wilsbesluit om elke dag tijd te offeren aan God. Onthoudt: Quality time met God zal je uiteindelijk meer tijd besparen, omdat je beter afgestemd bent op de leiding van de Heilige Geest. Daarnaast is elke keer dat je tijd doorbrengt met God, dat een geestelijk groeimoment voor jou.

2. Afspraak: ‘Quality Time met God’

Wat mij helpt is opschrijven in mijn agenda wanneer ik ga bidden. Ik noteer dan ‘QT’. Wat betekent Quality Time met God.

3. ‘Win tijd voor gebed’

Weet dat de satan alles zal doen om jouw tijd met God af te pakken. Hij heeft al veel van onze tijd geroofd dmv social media en overige zaken. Wees je er dus ook van bewust dat er een geestelijke strijd losbarst vanaf het moment dat je werkt aan je gebedsleven. Geloof me dat het vandaag de dag een worsteling is om tijd vrij te maken voor God.

4. ‘Niet storen a.u.b.’

Zonder je af, om ongestoord te bidden. Zoek een ruimte waar je je prettig voelt en waar je niet gemakkelijk gestoord wordt. Met enige creativiteit lukt dat altijd.

5. ‘Bid met grote verwachting’

Heb altijd een Bijbel en schrijfmateriaal bij de hand. Schrijf op waar je voor bidt of wat God je laat zien. Merk t.z.t. alle gebedsverhoringen met bijv. een rode streep of een uitroepteken in de kantlijn. Zet er eventueel bij hoe God verhoord heeft. Het herlezen van deze aantekeningen maakt je blij en helpt je in moeilijke tijden om ‘stof tot dankzegging’ te hebben.

6. ‘Neem de juiste houding aan’

Neem een houding aan waarin je niet in slaap valt. Hardop bidden helpt om je te concentreren. Sommige mensen lopen graag als ze bidden.

7. ‘Simpelweg doorzetten’

Wees niet verontrust als het in het begin moeite kost (oefening baart kunst!) of als je toch weer in de val van satan bent gelopen. Belijd jouw fouten aan God en begin opnieuw. De satan heeft er een gruwelijke hekel aan dat je bidt en probeert dus met alle middelen (ook heel vrome!) om te voorkomen dat je het doet.

[Naar aanleiding van het boekje ‘Elke dag bidden’]