Stop met aarzelen

Laten we kijken wat het woord aarzelen betekent.
Het woord aarzelen betekent: onzeker zijn, terugkrabbelen, twijfelen, nog niet besluiten om iets te doen.

Voorbeeld in de Bijbel: Petrus aarzelde. Hij kreeg een visioen, begon te aarzelen maar overwon uiteindelijk zijn angst en twijfel.

Handelingen 10:9-14 NBV
9 … ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden.  10 Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. 12 Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel.  13 Hij hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’  14 Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’

Tot drie maal toe sprak God tot Petrus in het visioen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’.

Handelingen 10:19-20 NBV
19 Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. 20 Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.’

Hier lezen we het verhaal van iemand die op een cruciaal moment aarzelde. Het was in de tijd dat het Evangelie als een lopend vuurtje verspreidde vanuit Jeruzalem naar de omringende plaatsen. Het ging gepaard met grote kracht, wonderen en tekenen en vele mensen kwamen tot geloof. De groep gelovigen in de bovenzaal breidde al snel uit van 120 naar 3000. De wereld van de apostelen en de eerste christenen stond volledig op z’n kop nadat de Geest was uitgestort met Pinksteren. Petrus werd gevangen genomen, in elkaar geslagen. Mensen verkochten hun grond en gaven het geld aan de vroege kerk. Anderen vielen dood neer nadat ze tegen de Heilige Geest hadden gelogen. Stephanus werd gedood door het Sanhedrin. Saul vervolgde de kerk. En nog veel en veel meer.
Om dan geconfronteerd  te worden met het feit dat God zijn werk wil verbreiden gaat veel mensen boven de pet. Ook Petrus.
God liet negen jaar na Pinksteren een visioen zien aan Petrus. Terwijl hij in gebed was. En daarmee wilde God zeggen: ‘verbreed jouw visie. Er is veel meer. Ga je gang, tast toe!’

Hoe overwon Petrus zijn twijfel?

Hoe kwam hij op het punt dat hij stopte met aarzelen? Laten we kijken wat we kunnen leren door te kijken naar deze eenvoudige stappen die we vinden in deze unieke gebeurtenis.

1. Probeer te begrijpen waarom je aarzelt.
In elke situatie waar je in terecht komt kan een beetje twijfel toeslaan. Als je nooit twijfelt dan ben je altijd zelfverzekerd. Maar die vlieger gaat niet op, want wij bezitten niet de kennis over alles.  En omdat we niet alles weten komen we in situaties terecht waar wij gaan twijfelen. Petrus aarzelde omdat hij een beeld zag waar hij niks mee kon en toch kwam het van God. Hij bezat te weinig kennis en daarom sloeg vertwijfeling toe. Hij begon te begrijpen dat de twijfel bij hem zelf lag.

2. Stuur angst weg.
Een belangrijke invloedsfactor voor twijfel is de angst om verkeerde dingen te doen. Of verkeerde besluiten maken. Wat helpt is dat je jezelf de volgende vraag stelt: wat zijn de gevolgen als ik het niet doe?

Petrus begreep niet wat God nu exact bedoelde met het visioen, maar begreep dat Zijn gedachten hoger waren dan wat  hij op dat moment zelf kon bedenken.  God zei: ik verklaar het rein, tast toe!
Wat voor de vrome jood onmogelijk was was mogelijk bij God.
En dan gaat het om vertrouwen. Durf je God te vertrouwen als Hij iets van je vraagt? Uiteraard hebben wij het enorme voordeel dat God Zijn Woord aan ons heeft gegeven. Zodat wij mogen ontdekken wat Zijn wil is. Bedenk dat elke keer dat je ja zegt tegen God als Hij iets van je vraagt, dat een groei moment is voor jouw geloofsleven.

3. Eerst denken op de ‘nieuwe’ manier.
Het is uiteraard niet zo dat we als een doldwaze allerlei dingen in het wilde weg gaan doen. Want dan kom je eerder in de problemen dan dat je tot zegen bent.
Daarom eerst denken, en dan bedoel ik op de Bijbelse wijze! En dat is terugvallen op jouw denken wat vernieuwd is door het Woord van God. En dan bedoel ik niet eenmalig maar het wordt continue vernieuwd door het dagelijkse manna uit Gods mond.

Zodat je elk moment kunt reflecteren, afstand nemen en biddend de juiste stappen gaat maken. En dat is een tegenbeweging van aarzelen want die doet je eerder terugkrabbelen en isoleren.
En wanneer je die stapt maakt in gehoorzaamheid geniet dan ook van dat moment.
Besef dat terugvallen in jouw onveranderd denksysteem juist maakt dat je aarzelt. Gods weg is een andere weg dan die van de wereld. Want niets is leuker en uitdagender dan wandelen op Zijn Woord. Het geeft echte voldoening in je hart. Petrus had geleerd door zijn persoonlijke relatie met de Here Jezus om de situatie vanuit een ander perspectief te bezien. Alleen al het wandelen op het water was voor Petrus de juiste ervaring om te leren vertrouwen op Zijn Woord.
Uiteindelijk werd het visioen bevestigt doordat mannen uit Caesarea op zoek waren naar Petrus. God bevestigt altijd als Hij je uitdaagt om een stap verder te gaan in relatie met Hem.

4. Stap over tot actie!
En wanneer je een bevestiging hebt ontvangen van God kom dan in actie, stel niet uit. Uitstellen biedt ruimte voor smoesjes en excuses. Iedereen stelt wel eens iets uit. Dat is volkomen normaal. Maar als het een gewoonte begint te worden veroorzaakt het meer problemen dan het  uiteindelijk de bedoeling was. Uitstellen geeft je tijdelijk opluchting maar het betaald zich terug met schuldgevoelens, frustratie en een laag zelfvertrouwen. En uiteraard heeft het een negatieve invloed op jouw vertrouwen in God. Jouw nieuwe identiteit in Christus leidt dan onnodig schade.

5. Sta open voor nieuwe dingen.
Als je open staat voor nieuwe dingen die God wil doen in je leven zullen deze dingen jou helpen om meer op God te vertrouwen in nieuwe situaties. Je gaat bemerken dat je geestelijk sterker en bruikbaarder wordt voor de Heer.

In de woestijn was het volk Israël op weg naar het beloofde land. Zij kenden veel aarzelmomenten in de woestijn. God voorzag in eten. Hij liet manna, nieuw voedsel, komen uit de hemel dat hun voorvaderen nooit hadden gegeten of gekend. En daarmee liet God zien dat de mens niet alleen van brood leeft maar van alles wat uit Gods mond komt.
En nu was de vroege kerk op weg naar een wereld wijde opwekking en in een visioen liet God nieuw eten naar beneden komen wat Petrus en zijn voorvaderen nooit hadden gegeten of aangeraakt omdat het onrein was in hun ogen.  En God zei:’Ga je gang, slacht en eet’.

6. Houd het grote plaatje voor ogen.
We kunnen soms lijden aan tunnelvisie zelfs op geestelijke vlak. En de redenen kunnen verschillend zijn. Maar juist door tunnelvisie kan twijfel en angst toeslaan, waardoor we gaan aarzelen en uiteindelijk terugkrabbelen.
Wat is tunnelvisie? In het kort: de onkunde, onwil of onmogelijkheid om bepaalde dingen waar te nemen die binnen iemands directe belevingswereld liggen.

Petrus kwam op het dak in conflict met zijn ‘tunnelvisie‘. Zijn aandachtsveld werd beperkt door de traditie van zijn cultuur en de regels bedacht en opgelegd door mensen. God communiceerde door het visioen dat het Evangelie op het punt stond wereldwijd door te breken, maar Petrus kwam in conflict met zijn eigen vaste overtuiging waardoor hij in  eerste instantie geen oog had voor de aanwijzingen die God gaf.
Hoe verbreed je jouw aandachtsveld? Hoe krijgt je het grote plaatje voor ogen? God zei tegen Petrus: ‘Ga met hen mee en aarzel niet’. (Hand. 10:20)

William