Gods geweldige vrede

Lucas 2:14 (NBV)
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

De engelen brachten een belangrijke boodschap met een oproep en een belofte: God eren en vrede ontvangen door God lief te hebben1.

snapseed-4

Deze onrustig wereld hongert naar vrede en doet er alles aan om vrede te creëren maar slaagt hier niet in. Want de enige ware vrede die mensen nodig hebben kan alleen gerealiseerd worden als ze God gaan eren en liefhebben. En dat is niet zomaar een vrede, maar dat betekent dat God regeert en dat Hij op nummer één staat in je leven in wat voor omstandigheid dat ook is.

Bijbelse vrede is niet ‘passief’ maar betekent dat God met je is, dat Hij de duisternis overwonnen heeft en dat Hij regeert en aan het werk is in jouw leven en dat je ten diepste beseft dat Hij alles onder controle heeft.

En dat is mijn gebed voor jou, dat je Gods geweldige vrede mag ervaren gedurende deze feestdagen maar ook in het nieuwe jaar.

Galaten 1:3-5 (NBV)
3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. 5 Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Veel zegen en vrede voor deze feestdagen en voor het nieuwe jaar!

William

  1. Johannes 15:9