Hoe moet je bidden?

Goed bidden doet twee dingen met je, je komt in de rust en je ontvangt nieuwe kracht.

Jezus leert zijn discipelen heel duidelijk hoe je moet bidden. En dat kunnen we lezen in Matteüs 6:6-8, kort samengevat:

‘ga naar uw binnenkamer sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is en Hij zal u in het openbaar zegenen, gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen dat doen want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot Hem bidt.’

Door op een juiste manier te bidden ontvang je rust en kracht.

Dit leren wij van Jezus in bovengenoemde bijbelverzen:

1. Ga naar uw binnenkamer en sluit uw deur.
Zorg allereerst dat je ongestoord kan bidden en praten met God. Belangrijk is dat jouw zintuigen niet worden geprikkeld door allerlei signalen zoals van een mobiel of tablet maar ook van de omgeving. Zoek de stilte op, al te vaak kom ik tot het besef dat vooral bij onze generatie de zintuigen overbelast worden door een overvloed aan signalen en prikkels van onze omgeving, media en elektronische apparatuur.

2. Bidt tot uw Vader.
Door Jezus hebben wij toegang tot onze Hemelse Vader. Hij wil voor je zorgen, je beschermen, jouw last op zich nemen. Hij is degene die alles overziet en jou graag ‘hemelse’ wijsheid wil geven, door de Bijbel heen wil spreken. Hij is het vaste fundament in je leven. En Jezus heeft de weg naar de Vader speciaal voor jou geopend.

3. Gebruik geen omhaal van woorden tijdens het bidden zoals de heidenen.
Met andere woorden: wees gewoon lekker jezelf, wees ontspannen en kom bij God zoals je bent. Gebed is geen voordracht of jezelf anders voordoen dan je werkelijk bent. Daarnaast wil ik uiteraard wel benoemen dat God niet jouw buurjongetje is dus kom in eerbied en respect maar laat jouw gebed gevuld zijn met jouw woorden.

4. God weet wat u nodig hebt voordat u bidt.
Heb geloof en vertrouwen in de hemelse vader dat Hij werkelijk weet wat je nodig hebt. Dus laat jouw gebeden niet alleen gevuld zijn met jouw todo-lijst maar wees geestelijk creatief. Bid voor de mensen in je omgeving, in het bijzonder waarvan je weet dat ze een nood hebben.
Zal ik jullie een geheimpje verklappen? Als ik meer bid voor mijn omgeving en de noden van anderen dan ervaar ik dat God eerder in mijn persoonlijke noden gaat voorzien dat als ik alleen maar bid voor mijn eigen noden.
Door dit te beseffen en te geloven geeft je nieuwe kracht om als discipel van Jezus door te gaan om een zout en licht te zijn in deze ‘geestelijk’ arme en donkere wereld.

Dit zijn een aantal tips hoe je moet bidden om rust en kracht te mogen ontvangen.

Psalmen 62:2-3 (BGT)
2 Alleen bij God krijg ik rust, alleen hij kan mij redden.
3 Bij hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd, hij beschermt me.
Er zal mij geen kwaad overkomen.