Wees een zegen opdat jij gezegend wordt

2016-05-20-14.45.49_0007

Wij leven in een wereld die ver van God staat en waar de duisternis actief is. Vanuit onze oude natuur hebben we de neiging om kwaad met kwaad te bestrijden. Maar de bijbel leert ons hier een belangrijke principe: kwaad bestrijden door goed te doen.

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen (1 Petrus 3:9 NBV)

Jezus leerde zijn volgelingen dat zij in deze wereld het verschil maken en gebruikt daarvoor twee voorbeelden: zout en licht1.

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Matteüs 5:13-14 NBV)

zout

Ten eerst is zout een belangrijk mineraal. Niet alleen heeft het een reinigende werking maar is het ook een uitstekend conserveringsmiddel dat voorkomt dat vlees verderft. En dat is een mooie vergelijking voor ons vandaag.

Door niet kwaad met kwaad te bestrijden stop je het ‘geestelijke’ verrottingsproces en verderf in jouw omgeving. Je kan het niet voorkomen maar in ieder geval stopt het bij jou en waar je bent. Zegenen, bidden en goed doen is de houding van elke discipel dus ook voor jou. Jezus leert zelfs dat als zout haar kracht verliest het dan nergens meer voor deugt, dan vertrapt te worden door de mensen2. Dat geldt ook voor ons, als wij niet in de kracht van ons geloof staan, wordt je omver gelopen door de wereld.

licht

Daarnaast ben je een licht in deze wereld, en dat doe je door goede dingen te doen in je omgeving, vanuit jouw overtuiging en zienswijze op het leven die opnieuw gedefinieerd is door Gods woord. Daardoor ben je deze wereld door Gods ogen gaan bekijken ook als het kwaad om je heen is, je blijft alles bezien vanuit Gods perspectief en handelt daarnaar. En dat uit zich in goede werken3 in geloof en door geloof.

Jezus zei: jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld. Met andere woorden: Smaakmakers en lichtdragers.

Het leven van een volgeling van Jezus is vol van kracht en licht.

Gelovigen zijn geroepen om in elke situatie waar ze ook zijn het verschil te maken.

Voor een gelovige zijn moeilijke situaties kansen, mogelijkheden om precies het tegenovergestelde te doen namelijk tot Zegen zijn, goed doen. Als je dat doet dan worden wij ook gezegend door God.

De nieuwe bijbel vertaling legt het heel mooi uit:

9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 1 Petrus 3:9 (NBV)

Niet alleen rust hierop een geweldige belofte van zegen maar ons gebedsleven klimt op tot een hoger geestelijk niveau als we dit doen.

12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. 1 Petrus 3:12 (HSV)

Als je zo doet dan heb je echt Gods aandacht als je bidt. Dan weet je dat jouw gebeden echt impact hebben bij God en dat het zijn uitwerking zal hebben in de natuurlijke en geestelijke wereld. Goed blijven doen terwijl anderen kwaad doen is precies wat Jezus deed, je wandelt dus in Zijn voetstappen door Zijn voorbeeld te volgen in je leven.

kort samengevat

  • Vergeld geen kwaad met kwaad.
  • Zegen hen die kwaad doen. Bidt voor hen4.
  • Je wordt wordt gezegend omdat jij zegent.

2016-05-20-14.32.41_0006

Voetnoten

  1. Matteüs 5:13-16
  2. Matteüs 5:13
  3. Matteüs 5:16
  4. Matteüs 5:44