Verslag zendingsreis India

Natascha en ik vertrokken in november 2015 naar India, we vlogen via Londen naar Mumbia. Van daar namen we een binnenlandse vlucht naar onze eerste bestemming: Coimbatore ten zuiden van India. De stad telt ongeveer 3,5 miljoen mensen waarvan de meerderheid Hindu is, christenen zijn daar uiteraard in de minderheid, volgens de laatste gegevens 5,3% van de bevolking.

Coimbatore

We waren te gast bij David en Ketzy Prakasam, voorgangersechtpaar van Bethel Cathedral city church. Een kerk midden in het centrum van de stad met een indrukwekkende bediening. De kerk heeft op zondagochtend 3 erediensten beginnend vanaf 05:30 uur in de morgen. Per dienst komen ongeveer 2.500 mensen. Één eredienst wordt live uitgezonden op de t.v. Tijdens de erediensten hebben zij allerlei kerkelijke nevenactiviteiten en samenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals Tamils, Engelstaligen, gehandicapten etc.

Het is een kerk in beweging, vanuit een sterk christelijke overtuiging om dienstbaar zijn aan de samenleving.

Ons programma was zoals te verwachten vol gepland. Zaterdagmiddag spreken in een samenkomst voor senioren. Zaterdagavond training geven aan kerkleiders. Zondagmorgen spreken in twee erediensten (07:00 en 10:00). Vervolgens naar een bijeenkomst voor arme kinderen uit de buurt die voedselpakketten kregen. Daarna spreken in een bijzondere samenkomst voor mensen met een beperking. In de avond naar een meidenopvanghuis om een woord van bemoediging te brengen. De dagen daarna reisden we rond en bezochten diverse weeshuizen, een lepradorp en een weduwenhuis. Tijdens de bezoeken brachten we vaak een kort woord, baden we voor mensen en bemoedigen hen.

We hebben ook diverse voorgangers/leiders ontmoet en sommigen thuis bezocht tijdens de reis. Ook gingen we naar een bijbelschool. Door de jaren heen gingen de studenten nadat ze afgestudeerd waren terug naar hun dorp of gebied waar ze vandaan kwamen en stichtten daar een kerk. Zo hebben ze de afgelopen jaren ongeveer 700 evangelische kerken gesticht door heel India.

We vonden het zeer kostbaar om David en Ketzy te ontmoetten en tijd met elkaar door te brengen. We kennen elkaar jaren en het is een zegen om met hen bevriend te zijn.

Van Coimbatore vertrokken wij naar New Delhi, tweeduizend kilometer reizen, gelegen in noord India. We moesten twee binnenlandse vluchten nemen om op de volgende bestemming van onze reis te komen.

New Delhi

New Delhi is moeilijk in een paar woorden te omschrijven, een megastad met meer dan 11 miljoen inwoners. Als je de districten (wijken) rondom New Delhi meerekent kom je makkelijk boven de 20 miljoen. Dat India een opkomende wereld economie is blijkt aan alles, maar daar tegenover staat dat het een lage loonland is. Welvaartsgroei eist zijn tol en dat is duidelijk zichtbaar in deze stad waar de arbeid goedkoop is. Terwijl in Coimbatore op bijna elke hoek van de straat een tempel staat, is deze jonge stad gevuld met bedrijven, beton, afval en mensen heel veel mensen. De lucht hier is grijs van de smog, dat is apart om te zien vooral als je net als ik het niet gewend ben.

We waren daar op bezoek bij het voorgangersechtpaar John en Kay, een jong stel dat twee jaar geleden een kerk zijn gaan pionieren. De kerk telt inmiddels meer dan 80 leden en bestaat voornamelijk uit studenten. We zijn daar een aantal dagen gebleven. Ik heb toerusting mogen geven aan het leidersteam en op zondagmorgen gesproken in de eredienst. Daarnaast tijd doorgebracht met hen en bemoedigd. Het groeipotentieel van de jonge kerk is enorm en ik verwacht dat zij de komende jaren een groeispurt zullen maken.

Ten slotte

Dit is voor de tweede keer dat ik in India ben geweest, voor Natascha was het haar eerste keer. Ik vind het een geweldig voorrecht bezig te zijn met mijn grootste passie voor het koninkrijk van God: alles omtrent de plaatselijke kerk.

Wat ik zie is dat de evangelische kerken hier met grote stappen de evangelischen in het westen inhalen. Met name als het gaat om discipelschap, gemeentebouw en missionair gericht-zijn. Het grote verschil ligt in het feit dat de kerken daar doordrongen zijn van het belang van discipelschap.

India staat nog aan het begin van een grote opwekking. Daar ben ik van overtuigd, de evangelische kerken liften mee op de economische groei van het land. De kerken die wij hebben bezocht bruisen van leven en geloof en hebben goed door hoe bijbelse principes toe te passen in gemeentebouw, discipelschaptraining en evangelisatie.

De tijd is voorbij dat de evangelische kerken in het westen een voorbeeld zijn voor hen, het is nu andersom. Wij kunnen van hen leren, en een ieder die dat inziet zal hier grote zegen uit kunnen halen. Wij werden tijdens de reis enorm gezegend. En ik ben dankbaar dat ik kerken en leiders heb mogen bemoedigen, maar ook wij zijn bemoedigd en ons geloof is vergroot door wat we hebben gezien en mee gemaakt in India. En deze zegeningen nemen we uiteraard mee naar de plek waar God ons heeft geroepen, Oldambt en omstreken. We hebben grote verwachting en geloven dat God grote dingen gaat doen in onze regio!

‘The best is yet to come’

William