Jozef, Gods crisismanager 

Ik raak enorm geïnspireerd door Jozef, een van mijn grote geloofshelden in het Oude Testament.

Op jonge leeftijd kreeg hij een droom van God maar stuitte op onbegrip in zijn directe omgeving. Door zijn ongeremde enthousiasme, gevoed door de droom, kwam hij in een isolement terecht.

Werd geconfronteerd met afwijzing en in een put gegooid door zijn eigen broers. Daarna verkocht aan rondreizende kooplieden in de woestijn.

Beroofd van identiteit, passies en dromen

Eens een zoon van Jakob maar nu slechts een slaaf. Eens een geliefd kind maar nu slechts handelswaar. Hij werd beroofd van identiteit, passies en dromen. Nu telde alleen fysieke kracht.

Maar Jozef zag zichzelf niet als een product maar bleef loyaal aan zijn identiteit.

Hij hield zich vast aan God en aan de gaven en dromen die hij van Hem had ontvangen.

Hij kwam van de ene crisis in de andere. Van de put naar het huis van Potifar en vandaar in de gevangenis.

Jozef werd na elke crisis sterker

Had hij ooit kunnen vermoeden dat God juist crisissen gebruikt om later tot zegen te zijn in crisissen?
Dat is voor ons een vraag maar één ding staat vast de Bijbel leert dat Jozef uiteindelijk na elke crisis sterker werd, in de duisternis van elke crisis werd zijn karakter gevormd.

In de crisissen bleef hij loyaal aan zijn identiteit, gaven, talenten en dromen. En dat maakte hem uniek, hij viel op in elke crisis. Zijn tegenwoordigheid, handelen en voorkomen bracht verandering in de atmosfeer rondom hem. Het duister van zijn omgeving moest wijken voor zijn krachtige maar ook toegankelijke persoonlijkheid.

Jozef gedroeg zich niet als een slaaf maar als een kind van God

Hij was anders en dat kwam omdat hij zich niet gedroeg als een slaaf maar als een kind van God. Hij was niet een slachtoffer van de crisis maar gedroeg zich juist als een crisismanager.

Jozef maakte het verschil in de crisissen, terwijl anderen zeiden: ‘Help, ik ben in een crisis terecht gekomen!’ dacht Jozef: ‘God heeft mij deze crisis gegeven om tot zegen te zijn’.

Jozef werd Gods crisismanager. Jozef gaf bitterheid geen kans om in zijn hart te wortelen. Hij koos precies het tegenover gestelde, namelijk tot zegen zijn.

Niet alleen was hij Gods crisismanager maar ook een bruggenbouwer

Niet alleen was hij Gods crisismanager maar ook een bruggenbouwer. Hij bracht herstel in de gebroken relatie met zijn broers. Hij vergaf en zegende hen. Ruimhartigheid en vergevingsgezindheid sierden zijn karakter.

Natuurlijk hadden de crisissen de nodige littekens achter gelaten in zijn ziel, maar voor Jozef waren deze littekens een getuigenis van Gods genade en getrouwheid.

Jozef rende maar één keer weg en dat was toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden tot zonde, maar voor de crisissen rende hij nooit weg.
Hij ging de confrontatie nooit uit de weg en sloot geen compromis met de zonde.

Voor hem was elke crisis een door God gegeven kans.

Wat kunnen we veel leren van Jozef:

  • hou vast aan Gods droom,
  • wees loyaal aan jouw nieuwe identiteit in Christus,
  • ga achter jouw roeping aan,
  • blijf  Gods liefde uitstralen en verloochen je afkomst niet,
  • je bent een kind van God,
  • wees geen slachtoffer van de crisis maar laat je vormen tot Gods crisismanager. Zodat je tot zegen kan zijn voor velen.

Ik wil je oproepen om samen met mij een Jozef te zijn in de 21e eeuw. Een Jozef voor jouw omgeving. Een Jozef voor je familie. Een discipel van Jezus zijn.

Dan zul je in staat zijn om in Zijn naam grote dingen te doen voor God.

De keuze om iets te doen in crisistijd, maakt dat helden worden geboren

Ik wil afsluiten met de volgende bijzondere bijbeltekst waarin Jozef uitlegt hoe God de crisissen in zijn leven gebruikte om Gods crisismanager te worden.

Genesis 45:5,8 NBV

5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.
8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte.

William