Twee sleutelpersonen die elke leider nodig heeft in crisistijd.

Wanneer je leiding moet geven in een kerk weet je uit ervaring dat crisissen niet te voorkomen zijn. Om de volgende redenen:

 • Mensen zijn onvolmaakt, maken fouten en zondigen.
 • De duivel probeert het werk van Christus op aarde te ondermijnen op alle mogelijke manieren.
 • Het overkomt je gewoon, dat hoort er nu eenmaal bij. Onverwachte dingen zoals ziekte, prive en/of werk situatie etc.

Over het algemeen kunnen we stellen dat crisissen het gevolg zijn van een wereld die vanaf het begin gevallen is in de zonde. Elke leider zal een moment meemaken dat hij in een crisis belandt. Duidelijk is dat je een crisis niet alleen kan bestrijden.

In de eerste plaats moet de focus op Christus zijn.

In het boek Daniel1 haalde God de drie Hebreeuwse jongens niet uit de brandende oven maar Hij voegde zich bij hen in de crisissituatie. Het vuur was er nog steeds maar het had geen effect op hen omdat Hij daar was.

Als God je niet uit een crisis haalt, laat Hem dan in je crisis komen.

Daarnaast hebben wij de onmisbare ondersteuning nodig van andere gelovigen in onze kerk om naast ons te staan.

Daarom heeft elke leider in’t bijzonder ten tijde van crisis in ieder geval twee mensen nodig.

Vriend

In tijden van crisis heeft elke leider een vriend nodig.

Een vriend kan met je meeleven, naar je luisteren en je pijn voelen. Een vriend is nodig ter versterking voor de ziel, die vaak enorm te lijden heeft onder de druk van de crisis in de kerk.

Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Prediker 4:10 (NBV)

Een vriend kan met je mee huilen en lachen. In de praktijk zie ik dat leiders het belang van vrienden vaak vergeten of onderschatten.

Waarom vriendschap belangrijk is voor een leider:

 • Vriendschap creëert een diepe band. Je deelt interesses en waarden en je bent gepassioneerd over dezelfde dingen. Deze belangrijke punten maken dat je gesterkt wordt in je ziel. Vriendschap geeft het leven een doel.
 • Vrienden accepteren jou zoals je bent. Met name in crisistijd kan een leider zich afgewezen en onbegrepen voelen. Vrienden zijn daarom nodig om genezing te brengen aan je zelfbeeld.
 • Met vrienden kun je lachen en huilen en lekker ontspannen. Het helpt je om te ontwapenen en de muren weg te halen die leiders kunnen bouwen rond om hun hart gedurende crisistijd. Het is een natuurlijke reactie om je kwetsbaarheid te beschermen achter muren, maar is tevens een blokkade voor oplossingen.
 • Vrienden geven jou prioriteit en zijn er voor jou. Een leider is constant bezig om te geven waardoor je in crisistijd niks meer hebt om te geven. Daarnaast vinden mensen dat je hen prioriteit moet geven, maar wie geeft prioriteit aan de leider? Daarvoor heb je vrienden nodig, ze zijn er voor jou zonder een dubbele agenda. Ze leggen geen claim op je maar zijn er voor jou. Hebben aandacht voor je en luisteren naar je hart.

Mentor

In tijden van crisis heeft elke leider een mentor nodig.

Daarnaast heeft elke leider een mentor nodig in crisistijd om hem te helpen zijn blik te richten op de lange termijn en wat de volgende stappen zijn in crisistijd. Gedurende de crisis kan je door de bomen het bos niet meer zien. Crisissen maken dat je je zicht verliest op het grote plaatje en het vraagt heel veel emotionele energie.

Een mentor kan helpen om een strategie of plan van aanpak te bepalen om de crisis te overleven.

Een mentor kan je helpen te voorkomen dat je verkeerde besluiten gaat maken in crisistijd, die gemaakt worden vanuit emotie in plaats van wijsheid 2. Een mentor is iemand waar je tijdelijk op kunt leunen.

‘Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.’ Spreuken 17:17 (HSV)

Je hebt mensen om je heen nodig, een vriend en een mentor.

Een vriend leeft met je mee en sleept je er emotioneel doorheen en op een mentor kun je tijdelijk leunen en helpt je om zicht te houden op het grote plaatje en wat de volgende stappen zijn om op koers te blijven gedurende crisistijd.

Beide heb je nodig.

Uiteraard kan een vriend ook een mentor zijn maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar beide, een vriend en een mentor. De eerste kan subjectief met je meeleven en de laatste objectief de juiste koers bepalen.

Wat is een goede mentor?

Hieronder enkele punten waarvan ik vind waar een mentor aan moet voldoen. Het wijkt misschien af van een mentor in de wereld maar we hebben hier te maken met bijbelse principes en gemeentebouw.

Een goede mentor:

 • is een discipel van Jezus;
 • is geworteld in de plaatselijke gemeente;
 • is objectief en durft jou een spiegel voor te houden;
 • heeft belang in jouw geestelijke groei en dat God tot Zijn doel komt in je leven;
 • is geestelijk maar niet ‘over’geestelijk.
 • ondersteund de visie van je kerk en de geestelijke fundamenten waarop zij is gestoeld;
 • bindt jou niet aan zichzelf, maar aan de kerk, het lichaam van Christus;
 • respecteert leiderschap in de kerk en organisatiestructuur;
 • is analytisch (kan een probleem ontleden en beschrijven);
 • heeft kennis van de bijbel mbt gemeentebouw en discipelschap;
 • heeft zelf ook een mentor;
 • heeft een goede getuigenis in de kerk en is getrouw en integer.

Tip voor kerkleiders

Wat moet een voorganger doen in een crisissituatie in de kerk? 

Maar wat als er een crisis plaatsvindt in je eigen bestuur en je bent voorganger? Dan is het belangrijk om buiten de kerk deze twee mensen te vinden.

William

William is voorganger van de Evangelische Gemeente Immanuël in Oldambt (Gn.) en tevens verbonden aan MFG3, een internationale fellowship van voorgangers met een gelijkgestemde visie op gemeentebouw. De Nederlandse afdeling komt regelmatig bij elkaar en twee keer in het jaar organiseren zij landelijke toerustingsdagen voor leiders.

Voetnoten

 1. Daniel 3 ↩︎
 2. Jakobus 1:5 ↩︎
 3. Ministers Fellowship Global ↩︎