Kringen zijn een sleutel voor geestelijke groei

37060008U_FullSizeRender

Als ik terugkijk naar mijn geestelijke groeiproces dan speelden de kringen een cruciale rol in m’n leven. Voor mij waren de kringen Gods bijbelschool voor karaktervorming.
De essentiële rol van kringen in het geestelijke groeiproces wordt naar mijn mening te vaak onderschat.

Een veelgehoord argument: mensen

Een veel gehoord argument om niet naar de kringen te gaan is vanwege de mensen in de kring. Uiteraard zijn er meer argumenten en redenen waarom mensen niet naar de kring gaan van hun kerk, en sommige redenen zijn terecht en begrijpelijk, maar in deze blog wil ik stilstaan bij dit argument.

Laten we eens kijken naar de eerste kring in het Nieuwe Testament, die vinden wij in de evangeliën. Namelijk de 12 discipelen en wat kunnen wij van deze kring leren?

 • Het waren allemaal unieke karakters en persoonlijkheden.
 • Soms was er onenigheid 1.
 • Zelfs discussie over positie, wie was de belangrijkste 2.
 • Vertwijfeling en ongeloof kwam regelmatig voor in de kleine groep 3.
 • De groep begreep Christus regelmatig niet 4.
 • De groep deed soms dingen wat geen resultaten opleverde 5.
 • Ze vonden het niet altijd leuk om Christus te gehoorzamen 6.

Het lijkt precies op een doorsnee kring zoals wij die kennen in onze kerken!

Een mooi voorbeeld is het verhaal7 van de twaalf in de storm, terwijl de golven over de boot sloegen vreesden zij voor hun leven. Terwijl Jezus bij hen was en sliep. Ze konden met elkaar geen kant op in de boot. De situatie dwong hen ertoe om uiteindelijk Christus wakker te maken. Waarom Christus in de storm sliep dat weten we niet maar ik denk dat Hij wilde kijken hoe de groep functioneerde in de storm. Ze maakten elkaar bang en niemand van hen dacht er over na om elkaar te sterken in het geloof. En dat was nu net datgene waar Jezus hen over aansprak nadat zij hem wakker hadden gemaakt. Elkaar versterken en ondersteunen in het geloof maakt dat je elke storm kunt overleven als groep, dat was de les die ze moesten leren in de storm. Dit was een van de lessen die de kleine groep moest leren, ter voorbereiding op de grote taak die voor hun lag. Deze twaalf vormden later de pilaren van de vroege kerk in Jeruzalem tijdens de grootste opwekkingsbeweging in de geschiedenis.

Voor de volgende keer als je nadenkt over jouw kring weet dan één ding, de kans is zeer groot dat Christus jou en jouw kring observeert.

 • Klagen over je kring is niet de oplossing omdat God juist deze karakters bij elkaar heeft gebracht wat nodig is voor jouw karaktervorming. Misschien blokkeer je door te klagen je eigen geestelijke groei, daarom: niet klagen maar dragen8.
 • IJzer smeedt men met ijzer leert de bijbel, karakters worden gevormd door karakters 9
 • Het werk van Christus was om de groep tot het einde bij elkaar te houden, blokkeer je het werk van Christus of werk je mee met Christus? 10
 • Nieuwe geluiden in het evangelische landschap doen je geloven dat je geen kring nodig hebt, hoe zouden je kinderen het vinden als tegen hen gezegd wordt dat zij geen gezin nodig hebben om te groeien? Kerken verliezen haar rol als Gods huisgezin en zijn vandaag weeshuizen geworden. Als kerken niet het verschil zien tussen deze twee begrippen dan is er iets fundamenteel mis in haar ecclesiologie.
 • De kringen zijn de broedgrond voor bedieningen, de plek waar ze ontkiemen en parallel loopt met karaktervorming. Helaas is dat vandaag de dag vervangen door het podium. Men denkt dat een bediening op het podium begint. Het probleem in de evangelische wereld is niet het tekort aan bedieningen maar een overschot aan karakterloze bedieningen. Toen Jezus zijn discipelen riep zei Hij ‘kom achter mij en volg mij en ik maak jullie vissers van mensen’ en wat deed Hij? Hij vormde een kring van twaalf.
 • Karakters worden gevormd in de kleine gemeenschap, de kringen, en niet op zondagochtend. Beide zijn belangrijk maar elk dient een uniek doel.

Om over na te denken: Als je het verlangen hebt om door God gebruikt te worden maar je hebt een probleem met mensen, dan zegt dat iets over je hart en niet over de mensen op de kring.

Waarom kringen voor jou belangrijk zijn.

 • het begon met de twaalf, zij vormden de pilaren van de jonge kerkgemeente onder het nieuwe verbond. Een bediening staat nooit op zichzelf maar God heeft het zo ontworpen dat het het beste functioneert in een team. De kring is een uitstekende plek om gevormd te worden tot een teamspeler in het koninkrijk van God.
 • De onderlinge relatie van de kring was zo sterk dat gedurende de eerste opwekking vanaf Pinksteren, zij als team de kerk bleven dienen ondanks de explosieve groei en uiteraard de verdrukkingen niet te vergeten. Zij bleven als groep de vroege kerk dienen totdat het praktisch gewoon niet meer haalbaar11 was.
 • Wij hebben anderen nodig die ons helpen te laten zien wat de verbeterpunten zijn in ons karakter die wijzelf niet zien vanwege een blindspot.
 • Elke kringavond zijn leermomenten, je kan altijd iets leren. Leermomenten zijn geestelijke groeimomenten.
 • De kring helpt mij om aandacht te krijgen voor de ander, naar anderen te luisteren. Hen liefhebben zoals Jezus hun liefheeft. Probeer eens de kringleden te bekijken door de ogen voor Jezus.
 • Het houdt ons nederig. Want niemand kent jou beter dan jouw kringleden.
 • Net zoals bij de discipelen vond geestelijke groei plaats in de kring van 12.
 • We allen zijn geroepen om discipelen te zijn voor de Heer. Een van de kenmerken van een discipel is, is dat hij discipelt. Daarom is elke discipel tevens een mentor, bidt er daarom voor wie jij mag helpen op de kring om die persoon verder op weg te helpen in zijn geestelijke groei.

Heb je me lief?

Ik leer heel veel van het gesprek 12 dat Jezus onder vier ogen had met Petrus bij het kampvuur. Jezus vroeg tot drie maal toe ‘Petrus hou je echt van mij?’ En tot drie maal toe laat Jezus zien dat het echte bewijs dat wij Hem liefhebben is dat we zorg dragen voor Zijn schapen. Deze fundamentele waarheden werden op dat moment diep geslagen in het leven van de kerkleider ‘in spe’. Het kan niet anders dan dat als je van Jezus houdt je automatisch van mensen gaat houden. Wanneer wij echt gaan beseffen wie Hij is, wat Zijn wil is en wat Hij voor ons heeft gedaan en uiteraard gaat doen dan antwoorden wij met ‘agape’ liefde. De agape liefde is de ‘ja ik wil’ liefde.

Ja ik wil: ‘Uw wil doen, vergeven, mensen zegenen, eren, respecteren, bemoedigen en helpen.’

‘Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde.’ Galaten 5:13 HTB

Voetnoten

 1. Lucas 22:24, Matteüs 20:24 ↩︎
 2. Matteüs 20:21 ↩︎
 3. Marcus 16:14; Matteüs 8:26 ↩︎
 4. Marcus 6:52; Lucas 9:45 ↩︎
 5. Johannes 21:3 ↩︎
 6. Johannes 11:16 ↩︎
 7. Matteüs 8:24-26 ↩︎
 8. Kolossenzen 3:12-13 ↩︎
 9. Spreuken 27:17 ↩︎
 10. Johannes 17:12 ↩︎
 11. Handelingen 6:1-2 ↩︎
 12. Johannes 21:15-17 ↩︎