Het Witte Huis of het ruw houten kruis

Image 27

Met enige belangstelling volg ik af en toe de presidentscampagne in Amerika. Wat een media hype. De kandidaten komen met allerlei beloften en doen uitspraken waarover een team van specialisten goed heeft nagedacht. Ook wordt er niet teruggedeinsd voor schokkende uitspraken. Op het altaar van macht is men tevens bereidt om veel geld te offeren. Het campagne team van Hillary Clinton berekende aan het begin van de presidentscampagne dat de strijd om het Witte Huis ongeveer 2,5 miljard dollar zou kosten. Diverse kandidaten weten de massa te overtuigen dat zij de juiste persoon zijn voor het Witte Huis.

Jezus kwam ook met een campagne en hij wist ook de massa te bereiken, en velen zagen hem als de volmaakte leider, de perfecte kandidaat. Precies wat het volk nodig had. Zijn uitspraken waren ongekend goed, scherp en confronterend en hij won elk debat.

Maar het grote verschil is dat Hij niet kwam om zichzelf te promoten maar diegene die Hem zond.

Met zijn bediening trok hij een menigte maar bij het kruis was maar een enkeling. De massa wil de kandidaten volgen tot het Witte Huis, maar hoevelen willen Christus volgen tot het ruw houten kruis?

Matteüs 10:24 (HSV)
24 De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer.

Een discipel staat niet boven zijn heer en een slaaf niet boven zijn meester, dat is wat Christus zijn discipelen leerde. Een discipel is daarom niet geroepen om de weg van roem te zoeken. Jezus zei ‘eer van mensen neem ik niet aan’.

Jezus had ook oog voor de massa en koos voor een totaal andere aanpak. Dat noem ik nog eens ‘out of the box’ denken. Hij koos er voor om met een handje vol discipelen de massa te bereiken. Maar het begon allemaal met de enkeling die bereid was Christus te volgen naar het ruw houten kruis. De presidentskandidaten zijn bereid om miljarden te betalen voor een plekje in het Witte Huis maar Christus was bereid om zijn leven te geven aan het ruw houten kruis.

Het begon voor de discipelen met de uitnodiging : ‘volg mij en ik zal je vissers van mensen maken’

Matteüs 4:19-20 (HSV)
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. 20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.

Ook voor jou geldt de uitnodiging en als je bereidt bent om Christus te volgen zal Hij jou gebruiken om de mensen te bereiken. Maar het begint bij de enkeling en dat ben jij.

William